Meddelelser

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.

Forbrugerne varsles ved planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Dette sker gennem vandværkets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til forbrugerne.

Driftsmeddelelser

Ny nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk

Lillerød og Blovstrød Vandværk arbejder i fællesskab på, at etablere en nødforsyningsforbindelse mellem de to vandværker.

Ledningsforbindelsen lægge...


Nye digitale vandmålere

Vandværket har skifte ca. 200 mekaniske målere til digitale målere.

I løbet 2018 og evt. primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de ...


Intet chloridazon og nedbrydningsprodukter i vores drikkevand

- Resultat af pesticidundesøgelse:
Vores vand fra værket er undersøgt for det tidligere omtalte pesticid (chloridazon) og nedbrydningsprodukter (desp...


Driftstatus

Intet at bemærke til vandværkets drift.