Meddelelser

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.

Forbrugerne varsles ved planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Dette sker gennem vandværkets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til forbrugerne.

Driftsmeddelelser

Ny nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk

Lillerød og Blovstrød Vandværk, har i fællesskab etablere, en nødforsyningsforbindelse mellem de to vandværker.

Nødforsyningsforbindelsen er langt i...


Nye digitale vandmålere

Vandværket har skifte ca. 220 mekaniske målere til digitale målere.

Det ville være en god ide, at kontakte sit forsikringsselskab, og spørge om de gi...


Intet chloridazon og nedbrydningsprodukter i vores drikkevand

- Resultat af pesticidundesøgelse:
Vores vand fra værket er undersøgt for det tidligere omtalte pesticid (chloridazon) og nedbrydningsprodukter (desp...


Driftstatus

Tage Bagger VVS passer Vandværket i ferien fra den 14.07 til den 06.08.2018 ring Cristian Bagger på tlf. 21 25 70 83

Intet at bemærke til vandværket...


Skift af anboringsbøjler

Vandværket starter med at skifte anboringsbøjler og stophaner, på Drabæksvej, vi starter mandag den 18. juni, og forventer at være færdig ca. den 06 j...


Udskiftning af vandmålere

Vandværket skifter til digitale målere, på følgende adresser, i 2018
Drabæksvej-Toften-Lundegårdsvej-Kløvervej-Læhegnet-Lucernevej-Lupinvej-Vindbygård...