Ny nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk

Lillerød og Blovstrød Vandværk, har i fællesskab etablere, en nødforsyningsforbindelse mellem de to vandværker.

Nødforsyningsforbindelsen er langt i Sortemosevej mellem Blovstrød Teglværksvej og videre frem til Banevang (rundkørslen).

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere etableret en nødforsyningsforbindelse til Lillerød Vandværk.

I særlige nødsituationer, hvor enten Blovstrød eller Lynge Overdrev ikke har mulighed for at levere vand, hvilket heldigvis sker meget sjældent, vil Lillerød Vandværk kunne levere vand til Blovstrød og Lynge Overdrev Vandværkers forbrugere fra deres vandtårn.

Ligeledes vil Blovstrød og Lynge Overdrev Vandværker i fællesskab kunne forsyne Lillerød Vandværk.

Ledningsarbejdet blev færdigt i november 2017.