Ny nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk

Lillerød og Blovstrød Vandværk arbejder i fællesskab på, at etablere en nødforsyningsforbindelse mellem de to vandværker.

Ledningsforbindelsen lægges langs Sortemosevej mellem Ny Allerødgård (privat skolen) og ATP og videre frem til Banevang (rundkørslen).

Lynge Overdrev Vandværk har tidligere etableret en nødforsyningsforbindelse til Lillerød Vandværk.

I særlige nødsituationer, hvor enten Blovstrød eller Lynge Overdrev ikke har mulighed for at levere vand, hvilket heldigvis sker meget sjældent, vil Lillerød Vandværk kunne levere vand til Blovstrød og Lynge Overdrev Vandværkers forbrugere fra deres vandtårn.

Ligeledes vil Blovstrød og Lynge Overdrev Vandværker i fællesskab kunne forsyne Lillerød Vandværk.

Ledningsarbejdet blev færdigt i november 2017.