Kontoret

Blovstrød Vandværk I/S

Blovstrød Allé 13

3450 Allerød

Træffetid

Mandag, onsdag og torsdag 10-12

Tirsdag og fredag 11-13

Telefon 4817 0136

Ved ledningsbrud eller lignende driftsforstyrrelser kan der uden for kontortid ringes til 2096 0135

eller skrives til bvv@mail.dk

 

Vandværksbestyrer

Kurt Nielsen