Nye digitale vandmålere

Vandværket har skifte ca. 220 mekaniske målere til digitale målere.

Det ville være en god ide, at kontakte sit forsikringsselskab, og spørge om de giver rabat, når der er installeret en digital Kamstrup måler (multcal 2100)

I løbet 2018 og evt. primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale målere. Ca. 630 målere vil skulle udskiftes.
Vandværket skifter til digitale målere, på følgende adresser, i 2018
Drabæksvej-Toften-Lundegårdsvej-Kløvervej-Læhegnet-Lucernevej-Lupinvej-Vindbygårdsvej-Engvej-Klintevej-Valmuevej-Elmevej-Parkvej-Pilegårdsvej-Klintevej-bakketoppen-Kærvej-Smedegyden-Møllestien-Bakkedraget-Østreteglværksvej-Sortemosevej-Kongevejen-Skovvejen-Sandholgårdsvej og de steder hvor vandmåleren sidder i målerbrønd
Alle nye forbrugere i det ny Blovstrød (300-400) vil også få opsat de digitale målere.

De nye digitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor forbruger med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som fjernaflæser de digitale målere den 1. januar.