Nye digitale vandmålere

Vandværket har skifte ca. 200 mekaniske målere til digitale målere.

I løbet 2018 og evt. primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale målere. Ca. 850 målere vil skulle udskiftes.

Alle nye forbrugere i det ny Blovstrød (300-400) vil også få opsat de digitale målere.

De nye digitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor forbruger med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som fjernaflæser de digitale målere den 1. januar.