Kontaktinformation

Vandværket passes til dagligt delvis af bestyrelsen og delvis af firmaet Tage Bagger.

Blovstrød Vandværk a.m.b.a.
Blovstrød Allé 13
3450 Allerød

CVR nr. 10999219

Telefontid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 10-12
Telefon 4817 0136

Ved ledningsbrud eller lignende driftsforstyrrelser kan der uden for kontortid ringes til tlf. nr. 48170136 eller skrives til bvv@mail.dk