Klagevejledning


Hvis du ikke er enig med en afgørelse, du har fået fra Blovstrød Vandværk A.m.b.a. kan du klage over den.

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med vandværket for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen og Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation*. Indgiver forbrugeren en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Hvis det ikke er muligt i fællesskab at nå frem til en løsning af problemet ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

 

* Mediation er en løsningsproces, hvor forbrugeren og virksomheden selv prøver at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.