Tilmelding af ny vandinstallation 

Er du ny vandkunde hos vandværket eller skal du nedrive det gamle hus og opføre et nyt hus?

Så skal du kontakte en autoriserede vvs-installatør for at få tilmeldt din nye vandinstallation. 

Tilmelding sker ved, at den autoriserede vvs-installatør udfylder en vvs-blanket, der kan hentes her.

Den udfyldte blanket sendes til bvv@mail.dk sammen med oversigtskort med placering af de nye drikkevandledninger på ejendommen.