Lukning for vand ved restance


Vandværket har forsyningspligt inden for sit område mod betaling. Betaler forbrugeren ikke for vandforbruget, kan vandværket lukke for vandet.

Inden vandværket lukker for vandet er der dog en række procedurer, der skal følges:

Ved manglende betaling inden betalingsfristen udsendes ”Rykkerskrivelse” med ny betalingsfrist på 10 dage, og der tilskrives et rykkergebyr jf. takstbladet på næste årsopkrævning. 

Ved overskridelse af den ny betalingsfrist udsendes ”Luknings- og åbningsskrivelse” med lukkevarsel med en frist på tre dage og der tilskrives et yderligere rykkergebyr jf. takstbladet på næste årsopkrævning.

Såfremt betaling herefter ikke er sket, vil vandværket uden yderligere varsel lukke for vandtilførslen til ejendommen. Genåbning sker, når det skyldige beløb samt luknings- og genåbningsgebyret og faktiske omkostninger til lukning og åbning for vandet jf. takstbladet er betalt.

 

Se takstbladet her.