Vidste du...

At vandværket foretog 27
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2018,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 120.845
kubikmeter grundvand i 2018.
Indvindingstilladelsen er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2018 havde 1035 medlemmer (ejere).

Vidste du...

At vandværket har ca. 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

  

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser

Nye digitale vandmålere

Primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale måle...


Driftsstatus

Intet at bemærke.