Pris på vand (gældende takstblad)


Prisen på vand fremgår af Blovstrød Vandværks takstblad.

Prisen på vand og anlægsbidrag skal hvert år godkendes af kommunen og på den ordinære generalforsamling i marts i forbindelse med godkendelse af forslag til budget. 

Prisen på vand fastgøres således årligt og gælder for forbruger i det år, takstbladet godkendes.

Prisen for vand er overordnet opdateret til hovedelementer:

● Vandforbrug: Det afregnes efter hvor meget vand du bruger. Enheden for vandforbruget er kubikmeter (m³). En kubikmeter svarer til 1.000 liter.

● Årligt driftsbidrag: Et årligt beløb pr. ejendom / bolig / lejemål.

Betalingen for vandforbrug og driftsbidrag dækker ikke blot udgifter til selve produktionen af ​​vandet og vedligeholdelse af vandværk og ledningsnettet til drikkevand.

Via vandprisen betaler du også til grundvandsbeskyttelse og vandafgift til staten.

 

Se det gældende takstblad