Sikring mod tilbageløb


På baggrund af en forureningssag fra Køge, hvor et stort antal forbrugere fik tilbageført renset spildevand fra Køge Renseanlæg, vil Blovstrød Vandværk hermed komme med nogle oplysninger til vore forbrugere, således at lignende situationer kan imødegås.

Der findes flere brancher, hvor der anvendes teknisk vand eller hvor der tilsættes mere eller mindre giftige stoffer til vandet. Eksempelvis kan nævnes renseanlæg, større kloakpumpe-stationer, kemiske virksomheder, medicinalvirksomheder, landbrug med foderanlæg til husdyr, tankstationer med bilvask, svømmehaller, sprinkleranlæg m.m.

Der er i Danmark regler for vandinstallationer, der skal sikre, at vand, der er tappet, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen. Foranstaltningerne til at sikre mod tilbagestrømning afpasses efter det tappede vands farlighed. Det er ejeren af den enkelte installation der har ansvaret for, at installationen er lovlig og at reglerne er overholdt. Sikring mod tilbageløb skal ske med en kontraventil og/eller vakuumventil eller luftgab afhængig af forureningsgrad.


Denne henvendelse er rettet til Blovstrød Vandværks forbrugere med henblik på at gøre opmærksom på problematikken. Hvis det giver anledning til usikkerhed om installationen er udført korrekt, vil vi anbefale, at der tages kontakt til en VVS-installatør for at få tjekket installationen.

Vi vil meget gerne være behjælpelige med at uddybe problematikken. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.