Om Vandværket


Blovstrød Vandværk er beliggende i Allerød Kommune og forsyner ca. 1200 forbrugssteder i Blovstrød med drikkevand.

Blovstrød Vandværk blev startet i 1914 og er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) ejet og drevet af forbrugerne.

Blovstrød Vandværk er medlem af Danske Vandværker. Danske Vandværker er en interesseorganisation for forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber.

Den 15. juni 1914 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Blovstrød Kro for Blovstrød Vandværk. 

Blovstrød Vandværk fejrer søndag den 15. juni 2014 sit 100 års jubilæum med åbent hus og udsendelse af et jubilæumsskrift.

Du kan læse mere om Blovstrød Vandværks første 100 år i jubilæumsskriftet.

 

Blovstrød Vandværks nuværende forsyningsområde

Det nuværende forsyningsområde afgrænses af Kongevejen 2 i syd, Øster Teglværksvej 8, Sortemosevej 6 i vest, Sandholmgårdsvej 47 i nord og Ellebækken i øst.

Ifølge den gældende Vandforsyningsplan omfatter Blovstrød Vandværks forsyningsområde også området øst for Blovstrød frem til Hørsholm Kommune og mod sydøst frem til Rudersdal Kommune og mod syd frem til Høvelte Vandværks forsyningsområde.

Vandværket har fire indvindingsboringer, hvor to ligger i Blovstrød ved Blovstrød Allé/Sjælsø Allé og to ligger i Tokkekøb Hegn.

Baggrundskortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, Allerød Kommune, maj 2014.