Driftsstatus

Vandværket kører uden problemer.

Vandets hårdhedsgrad er i 2024 målt til 16° dH.

Aktuelt

Generalforsamling
Blovstrød Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Sognegården.
Det reviderede årsregnskab udleveres på generalforsamlingen eller hentes som pdf-fil på hjemmesiden www.blvv.dk.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling hentes på www.blvv.dk.

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk A.m.b.a, dets historie, vedtægter, priser mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Blovstrød Vandværk er beliggende i Allerød Kommune og forsyner ca. 1200 forbrugere i Blovstrød med vand. Blovstrød Vandværk blev startet i 1914 og er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) ejet og drevet af forbrugerne. CVR nr. 10999219