Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk a.m.b.a, dets historie, vedtægter, priser mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Blovstrød Vandværk er beliggende i Allerød Kommune og forsyner ca. 1200 forbrugssteder og ca. 3.000 borgere i Blovstrød med drikkevand.

Blovstrød Vandværk blev startet i 1914 og er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) ejet og drevet af forbrugerne.

Blovstrød Vandværk er medlem af Danske Vandværker. 

Blovstrød Vandværks CVR nr. 10999219.

Aktuelt

Generalforsamling
Blovstrød Vandværk a.m.b.a. har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Sognegården.

Regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling kan hentes på www.blvv.dk (her).

Driftsstatus

Vandværket kører uden problemer.

 

Udskiftning af prøvehane på vandværk.

Torsdag den 30. maj planlægges på vandværket udskiftning af prøvehane på hovedledningen for drikkevand til alle forbrugere.

Forbrugerne vil ikke umiddelbart blive berørt selv om udpumpning af drikkevand fra vandværket skal stoppes i en kort periode, fordi der i stedet vil komme vand fra Lillerød Vandværk via nødforsyningsforbindelsen.